Alternativni i efikasni energetski sistemi za grejanje i hlađenje koji čuvaju životnu sredinu

U poslednje vreme sve više se razvija svest kod potrošača o alternativnim sistemima za grejanje i hlađenje doma. Istraživanja se sve više sprovode u tom pravcu kako bi se pronašla što efikasnija rešenja i kako bi se sačuvala životna sredina.

Traga se za energetski efikasnim rešenjima koja će biti dostupna svim ljudima. Kako se sve više govori o zelenoj energiji i njenim potencijalima sve više se istuči toplotne pumpe kao dobra alternative sistemima za grejanje i rashlađivanje doma.

Toplotne pumpe su sistemi čiji je zadatak da iz jednog okruženja (voda, zemlja, vazduh) energiju prenesu u drugo okruženje. Naime, toplotna energija koja se nalazi u podzemnim vodama i čija temperature tokom cele godine ne prelazi preko 15 stepeni Celzijusovih prebacuje se u izmenjivač toplote, a dalje se eo te toplote prenosi u freon koji dalje isparava.

Da se ne bi remetili podzemni tokovi u bunar se dalje prenosi delimično ohlađena voda. Pošto je sada freon u gasovitom stanju, on se kompresorom dalje sabija i otpušta toplotu. Toplota se dalje prenosi u vodu koja zahvaljujući podnim sistemi cirkuliše kroz stambeni ili poslovni objekat.

Tipovi toplotnih pumpi

U zavisnosti od besplatne energije koja se koristi postoji nekoliko osnovnih tipova toplotnih pumpi. U ponudi su toplotne pumpe koje rade po sledećim principima:

  • toplotne pumpe voda-voda;
  • toplotne pumpe vazduh-voda;
  • toplotne pumpe vazduh-vazduh;
  • toplotne pumpe zemlja-voda.

Treba napomenuti da osim što služe kao sistemi za grejanje, toplotne pumpe mogu da posluže i za rashlađivanje doma. A evo i kako. One u sebi sadrže naziv sistemi za grejanje i hlađenje što znači sledeće.

Ne rade toplotne pumpe po nekom posebnom principu, već se prilikom prebacivanja toka sa grejanja na hlađenje samo menja tok energije. Sada se toplotna energija uzima i stambenog i poslovnog objekta, a dalje se prenosi ka spoljašnjim izvorima energije.

Zašto su toplotne pumpe energetski efikasne?

Ako niste znali, pomću toplotnih pumpi godišnje može da se uštedi i do 75% sredstava u odnosu na druge tradicionalne sisteme grejanja u domu.

Toplotne pumpe iz okruženja uzimaju 75% besplatne enrgije, a tek oko 25% energije jeste električna energija koja služi kako bi se iz jednog okruženja toplotna energija prenela na drugo. Pritom, nije potrebno dodatno investirati u izgradnju dimnjaka i rezervoara, jer se u vazdih pomoću toplotnih pumpi ne ispušta ugljen-dioksid.

Koje su prednosti toplotnih pumpi?

Postoji nekoliko prednosti koje toplotne pumpe izdvajaju u odnosu na konvencionalne sisteme za grejanje. Reč je o sledećim karakteristikama:

  • Niži troškovi;
  • Manja emisija ugljenika;
  • Lako se održavaju;
  • Sistemi su bezbedni.

U odnosu na sisteme koji funkcionišu pomoću sagorevanja, toplotne pumpe su znatno povoljnije. One se svrstavaju među energetski efikasna rešenja, jer je dugoročno manja potrošnja energije, ali i manja emisija štetnih gasova i manje novca je potrebno za račune.

S obzirom na to da toplotne pumpe brzo i lako prenose energiju iz jednog okruženja u drugo, ovi toplotni sistemi emituju manje ugljenika u vazduhu što znači da se manje šteti životna sredina.

Veoma su jednostavne za održavanje, a dovoljno je dva puta godišnje ih proveriti kako bi se proverili određeni detalji. Stručnjaci će sanirati problem ako postoji brzo i lako.

Takođe, pošto su ovi sistemi veoma bezbedni, nema razloga da brinete da li će se povrediti deca, hoće li doći do stvaranja opekotina i da li su vaši ljubimci bezbedni, jer su toplotne pumpe veoma sigurni i efikasni sistemi za grejanje i rashlađivanje doma.