HTZ oprema – za ličnu bezbednost i bolji radni učinak

HTZ oprema – za ličnu bezbednost i bolji radni učinak

U industrijama i na brojnim drugim radnim mestima postoje potencijalni rizici i opasnosti da može doći do povređivanja izvršilaca poslova i ugrožavanja njihovnog zdravlja pa i života. Zato se merama higijensko-tehničke zaštite (HTZ) i obaveznom nošenju HTZ opreme pridaje veoma veliki značaj.

Na važnost i obavezu postojanja i nošenja HTZ opreme ukazuju detaljne odredbe važećih zakona i standarda u svakoj zemlji. Intenzivno se radi i na podizanju svesti o značaju pridržavanja mera higijensko-tehničke zaštite i nošenja HTZ opreme.

Zaštitna odeća i oprema na radu su od suštinskog značaja za bezbednost lica tokom radnog procesa, koja pored očuvanja njihovih života i zdravlja podrazumeva i ukupnu bezbednost na radnom mestu i njegovom okruženju. Nepoštovanje propisanih zakonskih odredbi nosi rizik zakonskih sankcija za poslodavce i radnike u slučaju posledica i postupka naknade štete.

Zašto je važna HTZ oprema

Postoji više razloga zašto je važna HTZ oprema i nošenje zaštitne odeće tokom radnog procesa.

Zaštitna odeća i oprema pažljivo se dizajniraju i kvalitetno izrađuju da mogu da spreče ili smanje rizik od povreda na radu. Opasnosti su brojne i mogu uzrokovati fizičke povrede raznim predmetima koji se koriste pri radu. Rad sa hemikalijama je naročito opasan, bilo da se radi o udisanju ili dodiru sa opasnim materijama. Visoke temperature mogu dovesti do opekotina, a opasnosti od strujnih udara imati fatalne posledice. Tu je i niz drugih okolnosti u kojima su poslodavci dužni da sagledaju potencijalne rizike i propišu stepen zaštite na radu, a na izvršiocima da ih se prodržavaju.

Nisu samo rizici od fizičkih povreda u pitanju, već i drugi oblici ugrožavanja zdavlja izvršilaca poslova, kao što su opasne supstance, preterana buka, mogućnost zračenja i drugi. Nošenje odgovarajuće HTZ opreme u tim okolnostima može pomoći u zaštiti od štetnih faktora.

Zaštitne mere su zakonska obaveza regulisana i drugim aktima i njihovo nepoštovanje povlači odgovarajuće sankcije. U okviru tih mera posebno su previđene odredbe koje se odnose na HTZ opremu.

Pridržavanjem propisanih mera i poslodavci i izvršioci poslova i radnih zadataka pokazuju socijalnu odgovornost prema bezbednom radnom okruženju, koje čuva ljude i imovinu i sprečava moguće šire posledice od fizičkih, hemijskih i drugih akcidenata koji mogu ugroziti neposredno i šire okruženje.

Psihološki aspekti pridržavanja propisanih mera i nošenja zaštitne odeće čine radnike sigurnijim, samopouzdanijim i produktivnijim u izvrašavanju poslova i radnih zadataka. Svesni su svih rizika, ali su preduzeli potrebne mere za ličnu bezbednost i mogu da se fokusiraju na svoj posao.

Sigurnost na poslu ima neposredne i posredne efekte na poslovanje, jer se u bezbednom okruženju stvara bolja radna atmosfera sa većim učinkom na poslu, a dugoročno se smanjuju troškovi koji bi otišli za medicinske usluge ili odštete po osnovu osiguranja.

Zakonske odredbe

Zakonska regulativa u Srbiji pod sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu navodi:

  • odeću,
  • obuću,
  • pomoćne naprave i uređaje.

HTZ oprema služi za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog.

Predviđene su tri kategorije lične zaštitne opreme. U prvoj kategoriji je jednostavnija HTZ oprema, za situacije u kojima korisnik može bezbedno i pravovremeno da utvrdi mogući rizik. U trećoj kategoriji su zahtevnija sredstva namenjena zaštiti od smrtnih opasnosti i drugih koje mogu dovesti do ozbiljnog i trajnog oštećenja zdravlja, a koje korisnik opreme ne može pravovremeno da utvrdi. U drugoj kategoriji su obična sredstva, koja ne spadaju u prvu i treću kategoriju.

Procena rizika

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu obavezuje sve poslodavace da donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini. Taj akt se izrađuje u pisanom obliku i sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i narušavanja zdravlja, kao i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Predviđena je metodologija izrade ovog akta koja podrazumeva poznavanje drugih akata o bazbednosti i zdravlju na radu koji se primenjuju u evropskim institucijama koje se bave ovom problematikom. Time se posvećuje maksimalna pažnja preventivnim i zaštitnim merama radi kontrole i upravljanja rizikom, a sve sa ciljem stvaranja uslova za bezbedan rad zaposlenih, smanjenje povreda na radu i oboljenja u vezi sa radom.

Ovim aktom definišu se i standardi koje HTZ oprema mora da ispuni, što je važno prilikom nabavke opreme i provere njenog kvaliteta u skladu sa previđenim standardima.

Standardi kvaliteta

HTZ oprema, bilo da je to odeća, obuća, šlemovi, rukavice, maske, naočare i drugi predmeti za zaštitu na radu, mora biti odgovarajućeg kvaliteta prema propisanom standardu kojim se obezbeđuje zaštita radnika od fizičke povrede, toplote, hladnoće, buke, hemikalija i drugih rizika i opasnosti koje mogu da nose razna radna mesta i njihovo okruženje.

Pored ispunjenja standarda, za HTZ odeću i obuću nije nevažan ni izgled, jer svojim dizajnom, oznakama i drugim prepoznatljivim detaljima govori o firmi, poslodavcu, poslovnosti. Daje odgovarajući imidž koji ostavlja utisak na potencijalne partnere.

Ono što je važno naglasiti, to je obaveza i poslodavaca i radnika da vode računa o opštoj bezbednosti u radnom okruženju, jer se na taj način na najbolji način stvara dobra radna atmosfera, bolji radni učinak i obezbeđuje zaštita svakog radnika na svakom radnom mestu.