Iako većinu insekata gledamo sa simpatijama, na primer mrave koje posmatramo kao dobroćudne i vredne, oni mogu u našoj kući, stanu ili poslovnom prostoru da nanesu mnoge probleme. Generalno ne samo oni, već svi insekti mogu da nanesu ne samo materijalnu štetu već i zdravstvene probleme po naše ukućane ili poslovne partnere. Uglavnom insekti u […]